x
最新消息
0

最活躍 - 香港股

創建提醒
添加此金融品種至
從投資組合中新增/刪除  
加入觀看列表
新增持倉盤

頭寸被成功添加到:

請為您的持倉投資組合命名
 
創建提醒
新的!
創建提醒
網站
  • 作為提醒通知
  • 您要登陸到您的賬戶才能使用此功能
移動應用程序
  • 您要登陸到您的賬戶才能使用此功能
  • 請確保您使用相同的用戶資料登入

條件

頻率

一次
%

頻率

頻率

傳達方式

狀態

  名稱 最新 漲跌幅 漲跌幅% 成交量 時間
  信和置業 12.99 12.99 12.91 0.00 0.00% 0 22/08  
  中銀香港 38.67 38.73 38.02 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國神華 19.250 19.430 19.010 0.000 0.00% 0 22/08  
  中國財險 15.40 15.58 14.90 0.00 0.00% 0 22/08  
  海通證券 12.44 12.58 12.40 0.00 0.00% 0 22/08  
  恒隆地產 19.31 19.42 19.28 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國人壽 23.93 24.27 23.45 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國銀行 3.930 3.930 3.880 0.000 0.00% 0 22/08  
  华能国际电力 5.07 5.10 5.04 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國中車 6.87 6.95 6.87 0.00 0.00% 0 22/08  
  招商局港口 24.02 24.10 23.82 0.00 0.00% 0 22/08  
  交通銀行 5.670 5.690 5.650 0.000 0.00% 0 22/08  
  騰訊控股 324.50 329.10 324.50 0.00 0.00% 0 22/08  
  農業銀行 3.610 3.630 3.580 0.000 0.00% 0 22/08  
  中車時代電氣 40.20 40.75 39.50 0.00 0.00% 0 22/08  
  長和 102.66 102.86 101.66 0.00 0.00% 0 22/08  
  中信股份 11.79 11.88 11.47 0.00 0.00% 0 22/08  
  華潤電力 14.91 15.00 14.87 0.00 0.00% 0 22/08  
  長實地產 68.05 68.50 67.80 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國太保 36.65 36.95 35.10 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國神華 19.250 19.430 19.010 0.000 0.00% 0 22/08  
  中電控股 82.10 82.23 81.73 0.00 0.00% 0 22/08  
  Cathay Airways 11.79 11.94 11.71 0.00 0.00% 0 22/08  
  恒安國際 62.77 63.17 62.62 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國石油化工股份 5.72 5.78 5.69 0.00 0.00% 0 22/08  
  民生銀行 7.69 7.71 7.60 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國銀行 3.930 3.930 3.880 0.000 0.00% 0 22/08  
  香港中華煤氣 14.67 14.83 14.65 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國石油化工股份 5.72 5.78 5.69 0.00 0.00% 0 22/08  
  蒙牛乳業 16.95 17.49 16.91 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國石油股份 4.87 4.89 4.85 0.00 0.00% 0 22/08  
  招商銀行 26.50 26.55 25.65 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國信達 3.150 3.180 3.110 0.000 0.00% 0 22/08  
  九龍倉集團 73.03 73.58 71.17 0.00 0.00% 0 22/08  
  香港交易所 207.60 209.60 206.50 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國旺旺 5.21 5.65 5.12 0.00 0.00% 0 22/08  
  建設銀行 6.640 6.670 6.580 0.000 0.00% 0 22/08  
  安徽海螺水泥 28.25 28.75 27.85 0.00 0.00% 0 22/08  
  萬科企業 23.25 23.40 22.35 0.00 0.00% 0 22/08  
  匯豐控股 74.50 74.70 74.00 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國海外發展 26.52 26.88 26.27 0.00 0.00% 0 22/08  
  華潤置地 23.62 23.73 23.27 0.00 0.00% 0 22/08  
  工商銀行 5.630 5.650 5.520 0.000 0.00% 0 22/08  
  中國電信 3.780 3.810 3.750 0.000 0.00% 0 22/08  
  中國銀河 6.76 6.83 6.72 0.00 0.00% 0 22/08  
  電能實業 67.83 68.15 67.68 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國聯通 12.03 12.67 11.96 0.00 0.00% 0 22/08  
  聯想集團 4.36 4.41 4.29 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國平安 63.12 63.12 61.48 0.00 0.00% 0 22/08  
  中國國航 6.85 6.98 6.85 0.00 0.00% 0 22/08  
通過 Google註冊
通過電子郵件註冊