x
最新消息
0

所有加密貨幣

獲得加密貨幣即時報價
   
   
   
尋找

Bitcoin

(57.74%)
創建提醒
添加此金融品種至
從投資組合中新增/刪除  
加入觀看列表
新增持倉盤

頭寸被成功添加到:

請為您的持倉投資組合命名
 
創建提醒
新的!
創建提醒
網站
  • 作為提醒通知
  • 您要登陸到您的賬戶才能使用此功能
移動應用程序
  • 您要登陸到您的賬戶才能使用此功能
  • 請確保您使用相同的用戶資料登入

條件

頻率

一次
%

頻率

頻率

傳達方式

狀態

  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BTC/USD Bitfinex 5,943.0 5,980.5 6,055.0 5,621.0 -0.63% 63.11K 04:48:35  
  BTC/KRW Bithumb 6,920,000 6,968,000 7,046,000 6,704,000 -0.69% 33.07K 04:49:17  
  BTC/USD GDAX 5,939.0 6,005.0 6,057.0 5,651.0 -1.10% 15.47K 04:49:08  
  BTC/USD BitStamp 5,927.4 5,969.0 6,045.3 5,617.8 -0.70% 14.07K 04:49:20  
  BTC/KRW Coinone 6,909,500 6,970,000 7,045,000 6,700,000 -0.87% 7.46K 04:49:21  
  BTC/EUR Kraken 5,020.0 5,089.9 5,149.0 4,869.0 -1.37% 7.19K 04:49:08  
  BTC/USD Poloniex 5,940.1 5,971.0 6,059.0 5,500.0 -0.52% 6.46K 04:49:15  
  BTC/USD Bittrex 5,955.9 5,987.5 6,048.0 5,650.0 -0.53% 5.49K 04:49:18  
  BTC/USD Kraken 5,930.2 5,997.6 6,054.0 5,700.1 -1.12% 4.02K 04:49:08  
  BTC/CNY OKCoin 36,590 37,050 37,190 35,000 -1.24% 3.27K 04:49:21  
  BTC/EUR BitStamp 5,049.0 5,103.8 5,150.0 4,808.2 -1.07% 2.66K 04:49:20  
  BTC/USD itBit 5,931.4 5,989.9 6,056.0 5,646.6 -0.98% 2.39K 04:49:16  
  BTC/USD HitBTC 5,939.8 5,975.8 6,046.6 5,535.8 -0.60% 2.15K 04:49:16  
  BTC/EUR GDAX 5,079.6 5,096.9 5,174.9 4,860.3 -0.34% 2.01K 04:49:12  
  BTC/PLN BitBay 21,398 21,485 21,600 20,650 -0.40% 1.84K 04:49:20  
  BTC/USD Binance 5,930.0 5,950.0 6,080.0 5,621.0 -0.34% 1.68K 04:49:16  
  BTC/CNY Huobi 34,965 36,300 34,977 34,200 -3.68% 1.25K 04:49:19  
  BTC/IDR BTC Indonesia 81,410,304 81,547,696 82,460,000 79,499,000 -0.17% 0.85K 04:49:22  
  BTC/TRY Paribu 22,162 22,110 22,374 21,099 +0.24% 0.77K 04:49:21  
  BTC/USD OKCoin 5,945.9 6,011.0 6,062.8 5,673.0 -1.08% 0.54K 04:49:20  
  BTC/USD Exmo 5,868.9 5,884.7 5,970.0 5,569.9 -0.27% 0.48K 04:49:15  
  BTC/BRL FoxBit 19,160 18,932 19,193 18,672 +1.20% 0.47K 04:49:15  
  BTC/RUB Exmo 334,708 336,600 338,503 320,000 -0.56% 0.39K 04:49:15  
  BTC/BRL MercadoBitcoin 18,999 18,681 19,000 18,420 +1.70% 0.35K 04:49:12  
  BTC/TRY BTCTurk 22,300 22,140 22,500 21,652 +0.72% 0.30K 04:49:21  
  BTC/GBP GDAX 4,544.6 4,588.3 4,610.0 4,320.1 -0.95% 0.28K 04:49:12  
  BTC/USD Liqui 5,955.0 5,994.5 6,075.0 5,725.0 -0.66% 0.17K 04:49:25  
  BTC/EUR Exmo 5,000.5 5,096.6 5,140.0 4,650.0 -1.89% 0.13K 04:49:15  
  BTC/USD xBTCe 5,994.5 5,995.1 5,991.2 5,651.5 -0.01% 0.12K 04:49:07  
  BTC/CAD Kraken 7,547.0 7,699.9 7,757.0 7,315.0 -1.99% 0.06K 04:49:19  
  BTC/USD ANX 5,885.7 5,916.0 6,151.5 5,793.8 -0.51% 0.05K 04:49:20  
  BTC/CHF ANX 5,798.5 5,833.1 6,060.5 5,714.1 -0.59% 0.05K 04:49:18  
  BTC/SGD ANX 8,015.4 8,063.5 8,377.5 7,898.7 -0.60% 0.05K 04:49:21  
  BTC/CNY ANX 39,074 39,282 40,839 38,505 -0.53% 0.05K 04:49:21  
  BTC/JPY ANX 667,544 674,718 697,698 657,828 -1.06% 0.05K 04:49:17  
  BTC/NZD ANX 8,449.7 8,524.7 8,831.4 8,326.8 -0.88% 0.05K 04:49:20  
  BTC/CAD ANX 7,445.4 7,476.5 7,781.8 7,337.1 -0.42% 0.05K 04:49:17  
  BTC/GBP ANX 4,458.8 4,485.5 4,660.3 4,393.9 -0.59% 0.05K 04:49:17  
  BTC/EUR ANX 5,009.3 5,033.6 5,235.5 4,936.4 -0.48% 0.05K 04:49:20  
  BTC/HKD ANX 45,619 46,156 47,987 45,245 -1.16% 0.05K 04:49:19  
  BTC/AUD ANX 7,540.4 7,577.4 7,881.0 7,430.6 -0.49% 0.05K 04:49:18  
  BTC/GBP xBTCe 4,429.3 4,609.4 4,354.4 4,429.3 -3.91% 0.03K 04:49:10  
  BTC/CNH xBTCe 39,887 40,248 36,967 39,887 -0.90% 0.03K 04:49:08  
  BTC/EUR xBTCe 4,976.2 5,263.5 4,872.8 4,976.2 -5.46% 0.03K 04:49:09  
  BTC/UAH Exmo 156,223 151,197 158,000 148,000 +3.32% 0.03K 04:49:18  
  BTC/JPY xBTCe 689,482 717,446 689,482 689,482 -3.90% 0.02K 04:49:09  
  BTC/JPY Kraken 675,000 682,108 690,000 649,514 -1.04% 0.01K 04:49:16  
  BTC/SGD itBit 7,865.3 8,024.5 8,128.6 7,726.6 -1.98% 0.00K 04:49:17  
  BTC/EUR itBit 4,940.4 5,007.3 5,135.6 4,940.4 -1.33% 0.00K 04:49:16  
  BTC/CNY BTCC 0 0 0 0 0.00% 0 04:49:06  
  BTC/CNY CHBTC 27,197 27,197 0 0 +0.00% 0 04:49:16  
  BTC/RUB xBTCe 358,429 342,793 358,429 358,429 +4.56% 0 04:49:09  

Ethereum

(11.19%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ETH/USD Bitfinex 282.80 293.67 294.92 273.50 -3.70% 164.85K 04:48:35  
  ETH/USD GDAX 283.30 295.14 295.75 275.46 -4.01% 119.69K 04:49:08  
  ETH/KRW Bithumb 330,150 341,350 343,450 325,000 -3.28% 117.42K 04:49:18  
  ETH/BTC Bitfinex 0.047629 0.049132 0.050000 0.047421 -3.06% 103.57K 04:48:36  
  ETH/BTC Poloniex 0.047630 0.049111 0.049979 0.046688 -3.02% 87.71K 04:49:13  
  ETH/KRW Coinone 330,200 341,050 344,250 324,500 -3.18% 71.97K 04:49:20  
  ETH/BTC Bittrex 0.047060 0.048953 0.049900 0.046000 -3.87% 66.87K 04:49:19  
  ETH/BTC HitBTC 0.047610 0.049195 0.049610 0.047388 -3.22% 46.58K 04:49:24  
  ETH/EUR Kraken 240.68 250.25 250.51 235.82 -3.82% 44.52K 04:49:11  
  ETH/USD Kraken 283.85 294.80 294.75 276.00 -3.71% 33.51K 04:49:08  
  ETH/BTC Binance 0.047461 0.049374 0.049782 0.047270 -3.87% 31.31K 04:49:11  
  ETH/USD HitBTC 283.17 293.36 295.84 272.37 -3.47% 25.39K 04:49:13  
  ETH/USD Poloniex 284.00 293.90 294.56 272.20 -3.37% 23.61K 04:49:15  
  ETH/USD BitStamp 282.67 294.07 294.98 271.54 -3.88% 23.59K 04:49:21  
  ETH/BTC Kraken 0.047670 0.048980 0.049310 0.047270 -2.67% 23.55K 04:49:13  
  ETH/BTC BitStamp 0.047700 0.049210 0.050100 0.047216 -3.07% 22.39K 04:49:21  
  ETH/CNY OKCoin 1,727.8 1,823.0 1,836.6 1,662.1 -5.22% 22.15K 04:49:22  
  ETH/USD Bittrex 281.10 292.69 296.51 273.70 -3.96% 20.54K 04:49:19  
  ETH/BTC GDAX 0.047720 0.049150 0.050000 0.047510 -2.91% 19.57K 04:49:10  
  ETH/EUR BitStamp 240.22 250.74 251.86 235.74 -4.20% 12.42K 04:49:21  
  ETH/USD Binance 280.82 293.79 295.78 272.20 -4.41% 9.26K 04:49:17  
  ETH/EUR GDAX 242.84 251.01 251.10 236.00 -3.25% 7.09K 04:49:14  
  ETH/BTC Liqui 0.047478 0.049158 0.049472 0.047145 -3.42% 4.10K 04:49:11  
  ETH/BTC Exmo 0.048010 0.049064 0.049911 0.047779 -2.15% 2.89K 04:49:15  
  ETH/USD Exmo 282.32 291.09 291.92 273.01 -3.01% 2.03K 04:49:16  
  ETH/USD Liqui 283.92 294.91 296.12 275.88 -3.72% 1.97K 04:49:11  
  ETH/PLN BitBay 1,030.0 1,071.9 1,075.0 1,015.0 -3.91% 1.36K 04:49:21  
  ETH/TRY BTCTurk 1,080.00 1,116.90 1,132.00 1,032.10 -3.30% 0.99K 04:49:22  
  ETH/USD xBTCe 283.47 293.15 291.90 276.44 -3.30% 0.79K 04:49:06  
  ETH/EUR Exmo 239.64 250.40 251.69 233.68 -4.30% 0.54K 04:49:17  
  ETH/LTC Exmo 5.1788 5.1829 5.2914 5.1430 -0.08% 0.46K 04:49:17  
  ETH/RUB Exmo 16,173 16,573 17,000 15,606 -2.41% 0.44K 04:49:18  
  ETH/CAD Kraken 365.35 380.06 385.85 355.04 -3.87% 0.36K 04:49:10  
  ETH/UAH Exmo 7,471.4 7,509.0 7,599.0 7,150.0 -0.50% 0.31K 04:49:21  
  ETH/BTC xBTCe 0.049130 0.049810 0.048590 0.049130 -1.37% 0.31K 04:49:26  
  ETH/LTC xBTCe 5.3958 5.3230 5.0791 5.3958 +1.37% 0.26K 04:49:05  
  ETH/JPY xBTCe 32,223 34,794 32,518 32,223 -7.39% 0.26K 04:49:05  
  ETH/CNH xBTCe 1,933.5 2,031.2 1,839.1 1,933.5 -4.81% 0.26K 04:49:06  
  ETH/EUR xBTCe 241.57 265.99 242.42 241.57 -9.18% 0.26K 04:49:07  
  ETH/JPY Kraken 32,402 33,444 34,403 31,500 -3.12% 0.08K 04:49:12  
  ETH/BTC BTC Indonesia 0.047980 0.048820 0.050000 0.047560 -1.72% 0.03K 04:49:10  
  ETH/GBP Kraken 210.00 205.12 219.00 205.12 +2.38% 0.00K 04:49:11  
  ETH/BTC BTCTurk 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0 04:49:21  
  ETH/RUB xBTCe 19,706 19,706 19,706 19,706 +0.00% 0 04:49:05  
  ETH/CNY CHBTC 2,050.0 2,050.0 2,050.0 1,950.0 +0.00% 0 04:49:16  
  ETH/IDR BTC Indonesia 3,945,900 4,010,600 4,065,000 3,880,000 -1.61% 0 04:49:23  

Tether

(4.82%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  USDT/USD Kraken 1.00230 1.00400 1.00960 1.00010 -0.17% 890.65K 04:49:21  

Bitcoin Cash

(4.65%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BCH/BTC HitBTC 0.05278 0.05439 0.05628 0.05250 -2.96% 204.31K 04:49:24  
  BCH/KRW Bithumb 366,900 381,000 388,500 360,000 -3.70% 158.91K 04:49:22  
  BCH/USD Bitfinex 314.76 325.13 335.15 297.11 -3.19% 35.75K 04:48:29  
  BCH/KRW Coinone 366,500 382,300 389,500 361,200 -4.13% 25.00K 04:49:22  
  BCH/BTC Bitfinex 0.05279 0.05439 0.05626 0.05226 -2.94% 19.58K 04:48:29  
  BCH/USD HitBTC 315.06 324.49 335.59 302.33 -2.91% 17.35K 04:49:16  
  BCH/BTC Bittrex 0.05270 0.05458 0.05647 0.05229 -3.44% 9.36K 04:49:18  
  BCH/BTC Poloniex 0.05279 0.05453 0.05639 0.05247 -3.19% 8.09K 04:49:19  
  BCH/ETH HitBTC 1.11391 1.10889 1.14426 1.09000 +0.45% 4.79K 04:49:28  
  BCH/BTC Kraken 0.05278 0.05467 0.05519 0.05053 -3.46% 4.03K 04:49:20  
  BCH/USD Poloniex 314.23 325.42 334.61 302.60 -3.44% 3.51K 04:49:19  
  BCH/USD Kraken 313.10 328.80 332.00 305.00 -4.77% 3.38K 04:49:20  
  BCH/USD Bittrex 313.01 327.73 334.95 303.00 -4.49% 2.88K 04:49:19  
  BCH/EUR Kraken 266.30 279.10 281.80 261.50 -4.59% 2.55K 04:49:20  
  BCH/ETH Poloniex 1.10490 1.11554 1.13610 1.09044 -0.95% 0.68K 04:49:19  
  BCH/ETH Bittrex 1.12000 1.11069 1.14000 1.08724 +0.84% 0.58K 04:49:20  
  BCH/BTC Liqui 0.05261 0.05492 0.05618 0.05207 -4.19% 0.29K 04:49:11  
  BCH/PLN BitBay 1,116.0 1,181.0 1,193.4 1,071.0 -5.50% 0.27K 04:49:21  
  BCH/USD Liqui 313.71 329.95 336.04 310.74 -4.92% 0.24K 04:49:13  
  BCH/ETH Liqui 1.11197 1.11779 1.14033 1.10228 -0.52% 0.24K 04:49:25  
  BCH/ETH Bitfinex 1.11860 1.11890 1.13400 1.08900 -0.03% 0.22K 04:48:29  
  BCH/USD xBTCe 315.59 344.04 315.59 315.59 -8.27% 0.01K 04:49:10  
  BCH/IDR BTC Indonesia 4,300,300 4,460,600 4,560,100 4,258,100 -3.59% 0 04:49:25  

Litecoin

(4.29%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  LTC/USD Bitfinex 55.030 56.422 56.750 51.174 -2.47% 433.13K 04:48:35  
  LTC/USD GDAX 55.090 56.730 56.970 52.450 -2.89% 426.88K 04:49:09  
  LTC/KRW Bithumb 64,180 65,580 66,110 61,750 -2.13% 390.94K 04:49:19  
  LTC/CNY OKCoin 335.51 348.80 359.80 318.00 -3.81% 263.16K 04:49:18  
  LTC/USD HitBTC 54.984 56.261 56.792 51.830 -2.27% 173.36K 04:49:25  
  LTC/BTC Bitfinex 0.009263 0.009427 0.009588 0.009063 -1.74% 170.54K 04:48:35  
  LTC/BTC Poloniex 0.009258 0.009413 0.009593 0.009000 -1.64% 143.14K 04:49:14  
  LTC/BTC Bittrex 0.009100 0.009400 0.009590 0.009030 -3.19% 90.13K 04:49:19  
  LTC/CNY Huobi 320.04 339.96 320.95 310.95 -5.86% 77.68K 04:49:19  
  LTC/BTC BitStamp 0.009259 0.009403 0.009595 0.009153 -1.53% 76.61K 04:49:20  
  LTC/BTC Binance 0.009219 0.009420 0.009821 0.009018 -2.13% 70.16K 04:49:13  
  LTC/USD Poloniex 55.000 56.343 56.741 51.800 -2.38% 49.53K 04:49:16  
  LTC/BTC GDAX 0.009260 0.009420 0.009590 0.009170 -1.70% 38.64K 04:49:11  
  LTC/USD Bittrex 54.503 56.571 57.000 51.680 -3.66% 38.60K 04:49:22  
  LTC/BTC Kraken 0.009299 0.009428 0.009450 0.009149 -1.37% 38.42K 04:49:19  
  LTC/EUR Kraken 46.990 47.980 48.090 45.150 -2.06% 33.54K 04:49:08  
  LTC/USD BitStamp 54.840 56.490 56.690 52.000 -2.92% 31.22K 04:49:20  
  LTC/USD OKCoin 55.500 56.600 57.120 52.080 -1.94% 24.41K 04:49:17  
  LTC/USD Kraken 55.060 56.690 57.040 53.000 -2.88% 24.22K 04:49:08  
  LTC/EUR BitStamp 46.840 48.100 48.220 44.540 -2.62% 18.64K 04:49:21  
  LTC/BTC HitBTC 0.009250 0.009430 0.009590 0.009170 -1.91% 14.48K 04:49:25  
  LTC/EUR GDAX 47.140 48.200 48.640 45.290 -2.20% 11.85K 04:49:13  
  LTC/PLN BitBay 201.90 207.92 210.35 193.00 -2.90% 8.62K 04:49:21  
  LTC/ETH Bittrex 0.19281 0.19200 0.19557 0.18891 +0.42% 5.22K 04:49:23  
  LTC/BTC Liqui 0.009226 0.009451 0.009560 0.009122 -2.38% 4.90K 04:49:11  
  LTC/BRL MercadoBitcoin 180.70 176.36 182.00 172.00 +2.46% 4.57K 04:49:12  
  LTC/ETH Liqui 0.19494 0.19243 0.19565 0.18893 +1.30% 4.27K 04:49:15  
  LTC/USD Liqui 55.04137 56.99472 57.48260 52.94532 -3.43% 4.07K 04:49:13  
  LTC/BTC Exmo 0.009290 0.009458 0.009608 0.009159 -1.78% 3.03K 04:49:18  
  LTC/USD Exmo 54.044 55.810 56.740 52.270 -3.16% 2.19K 04:49:18  
  LTC/USD xBTCe 55.109 56.592 55.793 52.257 -2.62% 2.11K 04:49:06  
  LTC/RUB Exmo 3,123.0 3,182.1 3,239.0 2,987.3 -1.86% 0.51K 04:49:23  
  LTC/BTC xBTCe 0.009740 0.010090 0.009510 0.009740 -3.47% 0.51K 04:49:09  
  LTC/XMR Poloniex 0.64086 0.65389 0.66225 0.63051 -1.99% 0.35K 04:49:20  
  LTC/JPY xBTCe 6,138.3 6,694.6 6,259.3 6,138.3 -8.31% 0.27K 04:49:07  
  LTC/RUB xBTCe 3,187.3 3,649.1 3,045.4 3,187.3 -12.66% 0.26K 04:49:06  
  LTC/CNH xBTCe 368.11 390.67 351.71 368.11 -5.77% 0.26K 04:49:10  
  LTC/EUR xBTCe 45.916 51.178 46.372 45.916 -10.28% 0.26K 04:49:10  
  LTC/BTC ANX 0.009250 0.009280 0.009960 0.009250 0.00% 0.03K 04:49:20  
  LTC/BTC BTC Indonesia 0.009250 0.009490 0.009570 0.009140 -2.53% 0.01K 04:49:13  
  LTC/CNY BTCC 0.00 362.00 0.00 0.00 -100.00% 0 04:49:13  
  LTC/CNY CHBTC 334.10 334.10 344.10 324.00 0.00% 0 04:49:17  
  LTC/BTC BTCC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 04:49:09  

Ripple

(2.25%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  XRP/KRW Bithumb 222.00 233.00 234.00 218.00 -4.72% 169.26M 04:49:21  
  XRP/KRW Coinone 222.00 233.00 234.00 218.00 -4.72% 41.05M 04:49:21  
  XRP/BTC Poloniex 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 38.68M 04:49:13  
  XRP/BTC Bittrex 0.000032 0.000034 0.000034 0.000031 0.00% 27.27M 04:49:19  
  XRP/USD Bitfinex 0.19060 0.20160 0.20205 0.18230 -5.46% 26.07M 04:48:36  
  XRP/USD BitStamp 0.18998 0.20110 0.20264 0.18396 -5.53% 17.32M 04:49:20  
  XRP/EUR Kraken 0.16236 0.17076 0.17162 0.16000 -4.92% 12.36M 04:49:13  
  XRP/USD Poloniex 0.19107 0.20030 0.20179 0.18500 -4.61% 11.43M 04:49:16  
  XRP/BTC Bitfinex 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 8.83M 04:48:36  
  XRP/USD Bittrex 0.18948 0.20200 0.20450 0.18495 -6.20% 7.97M 04:49:22  
  XRP/USD Kraken 0.18967 0.20099 0.20212 0.18690 -5.63% 7.70M 04:49:14  
  XRP/EUR BitStamp 0.16218 0.17076 0.17246 0.15900 -5.02% 7.03M 04:49:20  
  XRP/BTC Kraken 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 6.92M 04:49:13  
  XRP/BTC HitBTC 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 6.18M 04:49:15  
  XRP/BTC BitStamp 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 6.01M 04:49:20  
  XRP/ETH Bittrex 0.000677 0.000685 0.000689 0.000660 0.00% 1.46M 04:49:23  
  XRP/BTC BTC Indonesia 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 0.01K 04:49:12  
  XRP/IDR BTC Indonesia 2,600.0 2,600.0 2,777.0 2,574.0 0.00% 0 04:49:16  

Qtum

(1.24%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  QTUM/KRW Coinone 11,420 12,130 12,250 11,130 -5.85% 1.58M 04:49:22  
  QTUM/BTC Bittrex 0.001642 0.001746 0.001789 0.001599 -5.96% 477.00K 04:49:25  
  QTUM/BTC Binance 0.001666 0.001742 0.001790 0.001631 0.00% 383.39K 04:49:04  
  QTUM/ETH Bittrex 0.034778 0.035991 0.036176 0.033604 -3.37% 57.91K 04:48:44  
  QTUM/ETH Binance 0.034521 0.035601 0.036494 0.034000 -3.03% 18.68K 04:49:14  
  QTUM/ETH Liqui 0.041998 0.041935 0.041999 0.036000 0.00% 0 04:49:25  
  QTUM/USD Liqui 14.8169 14.8169 14.8169 14.8169 +0.00% 0 04:49:25  
  QTUM/CNY CHBTC 79.01 76.53 0.00 0.00 +3.24% 0 04:49:18  
  QTUM/BTC Liqui 0.002837 0.002810 0.002863 0.002500 0.00% 0 04:49:11  

Dash

(1.19%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  DASH/BTC HitBTC 0.047763 0.045836 0.047963 0.045133 +4.20% 38.63K 04:49:24  
  DASH/KRW Bithumb 330,500 317,900 330,550 305,000 +3.96% 18.93K 04:49:20  
  DASH/BTC Bitfinex 0.047830 0.045700 0.048594 0.044819 +4.66% 15.59K 04:48:24  
  DSH/BTC Bitfinex 0.047830 0.045676 0.048594 0.044819 +4.72% 15.59K 04:48:26  
  DASH/USD HitBTC 283.85 273.95 285.69 260.78 +3.61% 14.09K 04:49:15  
  DASH/BTC Poloniex 0.047702 0.045951 0.047924 0.045100 +3.81% 10.86K 04:49:16  
  DASH/USD Bitfinex 283.26 274.51 286.33 261.11 +3.19% 10.13K 04:48:24  
  DASH/BTC Bittrex 0.047151 0.045800 0.047670 0.045000 +2.95% 6.50K 04:49:21  
  DASH/USD Poloniex 285.00 274.95 285.60 261.00 +3.66% 1.73K 04:49:16  
  DASH/EUR Kraken 240.08 234.68 243.00 227.00 +2.30% 1.48K 04:49:15  
  DASH/BTC Kraken 0.048000 0.046390 0.048000 0.045050 +3.47% 1.43K 04:49:15  
  DASH/USD Bittrex 283.00 274.35 286.60 261.00 +3.15% 1.25K 04:49:23  
  DASH/BTC Exmo 0.047577 0.046267 0.048341 0.045000 +2.83% 1.22K 04:49:17  
  DASH/USD Exmo 280.00 273.58 280.00 262.01 +2.34% 0.82K 04:49:17  
  DASH/USD Kraken 283.00 270.60 284.66 264.05 +4.58% 0.72K 04:49:15  
  DASH/USD xBTCe 264.76 269.66 273.75 264.76 -1.82% 0.59K 04:49:08  
  DASH/BTC xBTCe 0.046830 0.048260 0.045970 0.046110 -2.96% 0.38K 04:49:07  
  DASH/BTC Liqui 0.047250 0.046042 0.048908 0.044955 +2.62% 0.32K 04:49:15  
  DASH/USD Liqui 282.51 275.99 282.78 264.22 +2.36% 0.28K 04:49:14  
  DASH/CNH xBTCe 1,860.0 1,939.1 1,703.4 1,860.0 -4.08% 0.26K 04:49:08  
  DASH/RUB Exmo 16,000 15,508 15,998 15,046 +3.17% 0.22K 04:49:18  
  DASH/ETH Bittrex 1.00000 0.93033 1.01207 0.92363 +7.49% 0.20K 04:48:47  
  DASH/XMR Poloniex 3.2870 3.1765 3.2870 3.1130 +3.48% 0.00K 04:49:20  

Stellar Lumens

(1.07%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  XLM/BTC Poloniex 0.000006 0.000005 0.000006 0.000005 0.00% 660.60M 04:49:21  
  XLM/BTC Bittrex 0.000006 0.000005 0.000006 0.000005 0.00% 368.75M 04:49:02  
  XLM/USD Poloniex 0.036210 0.031399 0.037449 0.029552 +15.32% 61.20M 04:49:24  
  XLM/BTC Kraken 0.000006 0.000005 0.000006 0.000005 0.00% 53.92M 04:49:23  
  XLM/BTC BTC Indonesia 0.000006 0.000005 0.000006 0.000005 0.00% 0.29K 04:49:15  

Ethereum Classic

(0.93%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ETC/KRW Coinone 11,800 12,410 12,500 11,320 -4.92% 1.02M 04:49:22  
  ETC/KRW Bithumb 11,815 12,400 12,520 11,445 -4.72% 634.50K 04:49:20  
  ETC/USD Bitfinex 10.1800 10.6640 10.7100 9.6320 -4.54% 490.04K 04:48:25  
  ETC/BTC Poloniex 0.001709 0.001775 0.001815 0.001700 0.00% 246.55K 04:49:16  
  ETC/BTC Bitfinex 0.001710 0.001778 0.001819 0.001700 0.00% 192.45K 04:48:26  
  ETC/BTC Bittrex 0.001689 0.001784 0.001810 0.001681 0.00% 99.77K 04:49:20  
  ETC/USD Poloniex 10.2208 10.6353 10.6841 9.6000 -3.90% 53.96K 04:49:17  
  ETC/USD Kraken 10.1980 10.7450 10.6610 9.7400 -5.09% 48.33K 04:49:19  
  ETC/USD Bittrex 10.2033 10.6716 10.7262 9.6872 -4.39% 47.37K 04:49:23  
  ETC/BTC HitBTC 0.001714 0.001782 0.001809 0.001696 0.00% 43.40K 04:49:16  
  ETC/EUR Kraken 8.5990 9.0520 9.0900 8.3320 -5.00% 33.45K 04:49:19  
  ETC/BTC Kraken 0.001722 0.001772 0.001784 0.001701 0.00% 28.43K 04:49:19  
  ETC/ETH Kraken 0.035968 0.036250 0.036639 0.035126 -0.78% 8.66K 04:49:20  
  ETC/ETH Poloniex 0.035875 0.036149 0.036900 0.035273 -0.76% 7.14K 04:49:18  
  ETC/ETH Bittrex 0.036031 0.036216 0.036750 0.035101 -0.51% 6.84K 04:49:23  
  ETC/CNY CHBTC 81.00 81.00 81.02 77.39 +0.00% 0 04:49:17  

Vertcoin

(0.91%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  VTC/BTC Bittrex 0.000558 0.000565 0.000670 0.000424 0.00% 8.74M 04:49:10  
  VTC/BTC Poloniex 0.000557 0.000555 0.000668 0.000452 0.00% 2.50M 04:49:25  

NEO

(0.70%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ANS/BTC Binance 0.004624 0.004794 0.004906 0.004576 -3.55% 379.61K 04:49:10  
  ANS/BTC Bittrex 0.004618 0.004778 0.004916 0.004550 -3.35% 296.92K 04:49:25  
  ANS/USD Bittrex 27.600 28.686 28.850 26.516 -3.79% 57.76K 04:48:44  
  ANS/ETH Bittrex 0.09800 0.09750 0.09879 0.09470 +0.51% 26.28K 04:48:43  

Monero

(0.64%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  XMR/BTC HitBTC 0.014528 0.014413 0.015196 0.014130 +0.80% 73.39K 04:49:15  
  XMR/USD HitBTC 86.50 86.42 86.90 81.43 +0.09% 66.19K 04:49:13  
  XMR/BTC Poloniex 0.014540 0.014405 0.014740 0.014108 +0.94% 34.00K 04:49:17  
  XMR/USD Bitfinex 86.21 86.43 87.25 81.52 -0.26% 25.82K 04:48:25  
  XMR/KRW Bithumb 100,370 100,600 101,550 97,230 -0.23% 25.63K 04:49:22  
  XMR/BTC Bitfinex 0.014556 0.014439 0.014843 0.014110 +0.81% 23.10K 04:48:25  
  XMR/BTC Bittrex 0.014400 0.014450 0.014700 0.014154 0.00% 10.89K 04:49:22  
  XMR/BTC Kraken 0.014659 0.014439 0.014840 0.014055 +1.52% 6.53K 04:49:17  
  XMR/USD Poloniex 86.50 86.40 87.50 81.60 +0.12% 5.47K 04:49:17  
  XMR/EUR Kraken 73.57 73.01 74.34 70.70 +0.77% 3.79K 04:49:17  
  XMR/USD Bittrex 86.75 87.27 87.50 82.00 -0.60% 3.09K 04:49:24  
  XMR/USD Kraken 86.60 86.15 87.00 82.74 +0.52% 2.73K 04:49:18  
  XMR/ETH HitBTC 0.30907 0.29327 0.30960 0.29053 +5.39% 2.09K 04:49:16  
  XMR/ETH Bittrex 0.30214 0.29320 0.30913 0.29320 +3.05% 0.61K 04:49:29  

Zcash

(0.64%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ZEC/BTC HitBTC 0.035755 0.035553 0.036101 0.034319 +0.57% 43.56K 04:49:25  
  ZEC/USD Bitfinex 211.79 213.18 214.57 198.01 -0.65% 14.10K 04:48:26  
  ZEC/USD HitBTC 212.43 212.29 214.66 198.83 +0.07% 11.04K 04:49:13  
  ZEC/BTC Poloniex 0.035648 0.035620 0.036004 0.034304 0.00% 7.88K 04:49:18  
  ZEC/BTC Bitfinex 0.035780 0.035674 0.036036 0.034200 +0.30% 6.04K 04:48:28  
  ZEC/BTC Bittrex 0.035320 0.035659 0.035981 0.034107 -0.95% 4.99K 04:49:21  
  ZEC/USD Poloniex 211.58 213.99 215.40 198.99 -1.13% 4.34K 04:49:17  
  ZEC/USD Bittrex 212.00 214.88 215.00 198.34 -1.34% 2.15K 04:49:24  
  ZEC/EUR Kraken 177.89 180.69 182.02 171.00 -1.55% 1.51K 04:49:20  
  ZEC/BTC Kraken 0.035570 0.035820 0.035930 0.033510 -0.70% 1.09K 04:49:19  
  ZEC/USD Kraken 213.92 212.06 214.35 200.00 +0.88% 1.03K 04:49:19  
  ZEC/USD Exmo 209.10 210.69 213.05 200.00 -0.75% 0.70K 04:49:04  
  ZEC/ETH Bittrex 0.75000 0.72548 0.75000 0.71200 +3.38% 0.41K 04:48:45  
  ZEC/ETH Poloniex 0.74598 0.72602 0.74598 0.71221 +2.75% 0.21K 04:49:18  
  ZEC/XMR Poloniex 2.4296 2.4978 2.4978 2.3755 -2.73% 0.01K 04:49:20  

Stratis

(0.54%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  STRAT/BTC Bittrex 0.000610 0.000526 0.000671 0.000514 0.00% 3.58M 04:49:24  
  STRAT/BTC Poloniex 0.000612 0.000527 0.000656 0.000515 0.00% 1.00M 04:49:18  
  STRAT/BTC HitBTC 0.000604 0.000531 0.000742 0.000511 0.00% 197.21K 04:49:24  
  STRAT/ETH Bittrex 0.012996 0.010858 0.014145 0.010630 +19.69% 193.60K 04:48:44  
  STRAT/USD HitBTC 3.7100 3.3400 5.3800 3.0300 +11.08% 0.95K 04:49:19  

OmiseGO

(0.38%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  OMG/BTC Bittrex 0.001246 0.001277 0.001309 0.001203 0.00% 619.75K 04:48:48  
  OMG/USD Bitfinex 7.4774 7.6400 7.7200 7.0300 -2.13% 392.07K 04:48:29  
  OMG/BTC Bitfinex 0.001265 0.001283 0.001312 0.001210 0.00% 275.62K 04:48:30  
  OMG/ETH Bitfinex 0.026500 0.026199 0.026880 0.025184 +1.15% 89.03K 04:48:30  
  OMG/ETH Bittrex 0.026600 0.026000 0.026700 0.025196 +2.31% 82.76K 04:48:49  
  OMG/ETH Liqui 0.026610 0.026382 0.026696 0.024750 +0.86% 6.10K 04:49:25  
  OMG/BTC Liqui 0.001254 0.001284 0.001308 0.001213 0.00% 5.92K 04:49:11  
  OMG/USD Liqui 7.5068 7.7401 7.8059 7.0000 -3.01% 4.16K 04:49:11  
  OMG/ETH HitBTC 0.026990 0.026545 0.028506 0.025030 +1.68% 1.65K 04:49:16  

Hshare

(0.34%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  HSR/BTC Binance 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 04:49:18  
  HSR/CNY CHBTC 44.86 0.00 0.00 0.00 +0.00% 0 04:49:18  

IOTA

(0.27%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  IOT/USD Bitfinex 0.37799 0.38200 0.39399 0.34000 -1.05% 15.01M 04:48:26  
  IOT/BTC Bitfinex 0.000064 0.000064 0.000066 0.000059 0.00% 6.96M 04:48:26  
  IOT/ETH Bitfinex 0.001333 0.001300 0.001363 0.001214 0.00% 1.89M 04:48:29  

Waves

(0.22%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  WAVES/BTC Bittrex 0.000587 0.000608 0.000610 0.000574 0.00% 220.75K 04:49:24  
  WAVES/BTC Exmo 0.000602 0.000599 0.000639 0.000578 0.00% 67.92K 04:49:17  
  WAVES/USD Liqui 3.5540 3.5813 3.6409 3.3934 -0.76% 21.60K 04:49:25  
  WAVES/ETH Bittrex 0.012565 0.012154 0.012680 0.011850 +3.38% 14.32K 04:48:45  

GameCredits

(0.20%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  GAME/BTC Bittrex 0.000364 0.000339 0.000446 0.000329 0.00% 2.11M 04:49:00  
  GAME/BTC Poloniex 0.000364 0.000341 0.000440 0.000330 0.00% 884.61K 04:49:22  

Lisk

(0.20%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  LSK/BTC Bittrex 0.000774 0.000791 0.000808 0.000762 0.00% 286.22K 04:48:46  
  LSK/BTC Poloniex 0.000777 0.000787 0.000799 0.000754 0.00% 158.08K 04:49:19  
  LSK/PLN BitBay 17.010 17.190 17.260 16.610 -1.05% 120.89K 04:49:22  
  LSK/BTC HitBTC 0.000779 0.000801 0.000966 0.000750 0.00% 114.15K 04:49:30  
  LSK/ETH Poloniex 0.016469 0.016076 0.016435 0.015483 +2.44% 6.19K 04:49:20  
  LSK/USD BitBay 4.8400 4.8100 4.8300 4.1100 +0.62% 0.92K 04:49:22  

AdEx

(0.16%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ADX/BTC Bittrex 0.000143 0.000133 0.000153 0.000127 0.00% 2.26M 04:48:50  
  ADX/ETH HitBTC 0.002995 0.002684 0.003113 0.002649 +11.59% 1.21M 04:49:17  
  ADX/ETH Bittrex 0.003037 0.002686 0.003200 0.002603 +13.06% 214.52K 04:49:05  
  ADX/BTC Liqui 0.000142 0.000132 0.000150 0.000130 0.00% 156.77K 04:49:26  
  ADX/ETH Liqui 0.003013 0.002681 0.003135 0.002662 +12.39% 114.59K 04:49:27  
  ADX/USD Liqui 0.84368 0.78795 0.88436 0.75700 +7.07% 98.76K 04:49:13  

EOS

(0.15%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  EOS/USD Bitfinex 0.49250 0.51770 0.52350 0.47600 -4.87% 3.15M 04:48:24  
  EOS/USD HitBTC 0.49280 0.51956 0.52999 0.48000 -5.15% 3.05M 04:49:14  
  EOS/BTC Bitfinex 0.000083 0.000086 0.000089 0.000082 0.00% 1.49M 04:48:43  
  EOS/ETH Bitfinex 0.001742 0.001760 0.001780 0.001694 0.00% 1.12M 04:48:36  
  EOS/ETH Binance 0.001735 0.001742 0.001779 0.001701 0.00% 386.45K 04:49:15  
  EOS/ETH Liqui 0.001746 0.001765 0.001804 0.001710 0.00% 229.26K 04:49:11  
  EOS/USD Liqui 0.49480 0.52114 0.52423 0.48094 -5.05% 202.32K 04:49:27  
  EOS/BTC Liqui 0.000083 0.000087 0.000087 0.000083 0.00% 189.32K 04:49:25  
  EOS/BTC Kraken 0.000082 0.000087 0.000090 0.000079 0.00% 183.14K 04:49:16  
  EOS/ETH Kraken 0.001742 0.001750 0.001769 0.001700 0.00% 159.20K 04:49:17  
  EOS/BTC HitBTC 0.000082 0.000086 0.000095 0.000081 0.00% 92.08K 04:49:25  
  EOS/CNY CHBTC 4.8600 0.0000 0.0000 0.0000 +0.00% 0 04:49:18  

NEM

(0.12%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  XEM/BTC Poloniex 0.000033 0.000036 0.000036 0.000033 0.00% 11.54M 04:49:18  
  XEM/BTC Bittrex 0.000033 0.000035 0.000036 0.000033 0.00% 5.27M 04:48:45  
  XEM/BTC HitBTC 0.000033 0.000035 0.000036 0.000033 0.00% 3.70M 04:49:13  
  XEM/USD HitBTC 0.19721 0.20699 0.21490 0.18319 -4.72% 1.40M 04:49:15  
  XEM/ETH Bittrex 0.000705 0.000719 0.000724 0.000689 0.00% 332.86K 04:48:44  
  XEM/BTC BTC Indonesia 0.000033 0.000035 0.000035 0.000032 0.00% 0 04:49:11  

district0x

(0.11%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  DNT/ETH Binance 0.000227 0.000220 0.000252 0.000208 0.00% 2.67M 04:49:25  
  DNT/BTC Liqui 0.000010 0.000011 0.000011 0.000010 0.00% 2.16M 04:49:26  
  DNT/ETH Liqui 0.000222 0.000222 0.000236 0.000206 0.00% 1.51M 04:49:26  
  DNT/USD Liqui 0.062793 0.066297 0.069131 0.060000 -5.28% 1.15M 04:49:13  

Civic

(0.09%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  CVC/BTC Bittrex 0.000052 0.000050 0.000060 0.000048 0.00% 8.74M 04:48:51  
  CVC/ETH Bittrex 0.001096 0.001018 0.001250 0.000988 0.00% 1.04M 04:49:04  
  CVC/USD Liqui 0.31292 0.29964 0.34974 0.27923 +4.43% 98.41K 04:49:14  

Dogecoin

(0.09%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  DOGE/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 936.01M 04:49:20  
  DOGE/BTC Bittrex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 704.27M 04:48:51  
  DOGE/USD HitBTC 0.001010 0.001017 0.001047 0.000966 0.00% 674.94M 04:49:17  
  DOGE/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 104.74M 04:49:19  

Gnosis

(0.08%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  GNO/BTC Bittrex 0.011822 0.012941 0.020448 0.011500 -8.64% 14.36K 04:49:03  
  GNO/BTC Poloniex 0.011935 0.012820 0.015190 0.011737 -6.90% 12.11K 04:49:23  
  GNO/ETH Poloniex 0.24832 0.25997 0.31165 0.24296 -4.48% 6.32K 04:49:24  
  GNO/USD Liqui 70.28581 77.00975 87.94664 69.17458 -8.73% 0.43K 04:49:14  

Nxt

(0.08%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  NXT/BTC HitBTC 0.000010 0.000010 0.000011 0.000010 0.00% 32.83M 04:49:17  
  NXT/USD Poloniex 0.05800 0.06040 0.06150 0.05670 -3.97% 4.47M 04:49:23  
  NXT/USD HitBTC 0.05802 0.06001 0.06164 0.05646 -3.32% 4.39M 04:49:19  
  NXT/BTC Poloniex 0.000010 0.000010 0.000011 0.000010 0.00% 4.01M 04:49:22  
  NXT/BTC Bittrex 0.000010 0.000010 0.000010 0.000009 0.00% 3.56M 04:48:53  

Monaco

(0.07%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  MCO/BTC Bittrex 0.001330 0.001445 0.001462 0.001285 -7.96% 157.67K 04:49:30  
  MCO/BTC Binance 0.001350 0.001428 0.001465 0.001315 0.00% 137.99K 04:49:21  
  MCO/ETH Binance 0.028502 0.029538 0.030000 0.027222 -3.51% 25.31K 04:49:24  
  MCO/ETH Bittrex 0.028397 0.028691 0.029499 0.027124 -1.03% 22.53K 04:48:51  
  MCO/BTC Liqui 0.001359 0.001430 0.001443 0.001280 0.00% 4.69K 04:49:26  
  MCO/ETH Liqui 0.028815 0.029190 0.029303 0.027167 -1.28% 3.93K 04:49:27  
  MCO/USD Liqui 8.14836 8.59315 8.63003 7.67378 -5.18% 3.77K 04:49:13  

BitShares

(0.06%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BTS/BTC Poloniex 0.000008 0.000009 0.000009 0.000008 0.00% 25.74M 04:49:17  
  BTS/BTC Bittrex 0.000009 0.000009 0.000010 0.000008 -1.56% 6.87M 04:48:46  
  BTS/ETH Bittrex 0.000152 0.000152 0.000171 0.000130 -0.18% 175.12K 04:48:45  
  BTS/BTC BTC Indonesia 0.000008 0.000009 0.000009 0.000008 0.00% 0.01K 04:49:14  
  BTS/CNY CHBTC 0.54100 0.00000 0.00000 0.00000 +0.00% 0 04:49:16  

Binance Coin

(0.06%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BNB/BTC Binance 0.000202 0.000210 0.000214 0.000190 0.00% 1.73M 04:49:19  
  BNB/ETH Binance 0.004211 0.004144 0.004350 0.004000 0.00% 330.55K 04:49:20  

DigiByte

(0.05%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  DGB/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.00% 107.71M 04:48:49  
  DGB/BTC Poloniex 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.00% 92.71M 04:49:20  
  DGB/ETH Bittrex 0.000031 0.000030 0.000031 0.000030 0.00% 1.79M 04:49:06  

Status

(0.04%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  SNT/BTC Bittrex 0.000004 0.000004 0.000005 0.000004 0.00% 14.10M 04:48:52  
  SNT/ETH Liqui 0.000086 0.000088 0.000092 0.000083 0.00% 9.49M 04:49:29  
  SNT/USD Liqui 0.024545 0.025887 0.026916 0.023497 -5.19% 8.84M 04:49:14  
  SNT/ETH HitBTC 0.000087 0.000088 0.000091 0.000086 0.00% 8.40M 04:49:18  
  SNT/ETH Binance 0.000085 0.000086 0.000092 0.000083 0.00% 7.48M 04:49:28  
  SNT/ETH Bittrex 0.000088 0.000088 0.000093 0.000084 0.00% 2.41M 04:49:02  

Bytecoin

(0.04%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BCN/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 762.43M 04:49:17  
  BCN/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 162.96M 04:49:21  
  BCN/USD HitBTC 0.001394 0.001494 0.001510 0.001349 -6.69% 156.99M 04:49:18  

TenX

(0.04%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  PAY/BTC Bittrex 0.000297 0.000296 0.000305 0.000281 0.00% 684.79K 04:48:49  
  PAY/ETH Bittrex 0.006258 0.006056 0.006370 0.005796 +3.34% 113.15K 04:48:55  
  PAY/BTC Liqui 0.000291 0.000295 0.000308 0.000270 0.00% 59.31K 04:49:26  
  PAY/ETH Liqui 0.006203 0.006072 0.006345 0.005635 +2.16% 24.87K 04:49:27  
  PAY/USD Liqui 1.745443 1.788930 1.855752 1.563088 -2.43% 18.68K 04:49:13  

MaidSafeCoin

(0.04%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  MAID/BTC HitBTC 0.000054 0.000058 0.000058 0.000054 0.00% 2.13M 04:49:18  
  MAID/BTC Poloniex 0.000056 0.000056 0.000060 0.000054 0.00% 1.30M 04:49:22  
  MAID/USD HitBTC 0.32425 0.33331 0.35274 0.31178 -2.72% 526.13K 04:49:18  
  MAID/BTC Bittrex 0.000055 0.000056 0.000058 0.000054 0.00% 419.81K 04:49:04  

Golem

(0.04%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  GNT/BTC Liqui 0.000032 0.000033 0.000034 0.000032 0.00% 2.89M 04:49:12  
  GNT/BTC Bittrex 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 2.31M 04:48:54  
  GNT/BTC Poloniex 0.000032 0.000034 0.000034 0.000032 0.00% 2.21M 04:49:23  
  GNT/ETH Poloniex 0.000681 0.000687 0.000697 0.000658 0.00% 660.33K 04:49:24  
  GNT/ETH Liqui 0.000681 0.000681 0.000691 0.000661 0.00% 395.85K 04:49:29  
  GNT/USD Liqui 0.194002 0.200936 0.202309 0.188744 -3.45% 386.98K 04:49:13  
  GNT/ETH Bittrex 0.000682 0.000676 0.000700 0.000659 0.00% 281.52K 04:49:09  

Verge

(0.04%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  XVG/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -3.00% 273.00M 04:48:49  

Metal

(0.04%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  MTL/BTC Bittrex 0.001171 0.001146 0.001234 0.001111 0.00% 145.46K 04:48:57  

Syscoin

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  SYS/BTC Bittrex 0.000033 0.000030 0.000034 0.000028 0.00% 5.34M 04:48:50  
  SYS/BTC Poloniex 0.000033 0.000030 0.000034 0.000028 0.00% 1.91M 04:49:21  

0x

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ZRX/BTC Poloniex 0.000033 0.000034 0.000036 0.000032 0.00% 1.79M 04:49:21  
  ZRX/ETH Liqui 0.000675 0.000692 0.000698 0.000669 0.00% 875.38K 04:49:26  
  ZRX/BTC Liqui 0.000032 0.000034 0.000036 0.000032 0.00% 641.29K 04:49:26  
  ZRX/ETH Poloniex 0.000682 0.000692 0.000713 0.000669 0.00% 544.13K 04:49:23  
  ZRX/USD Liqui 0.19124 0.20505 0.20669 0.18900 -6.74% 460.12K 04:49:13  
  ZRX/ETH HitBTC 0.000680 0.000691 0.000724 0.000651 0.00% 200.22K 04:49:19  

Bitquence

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BQX/ETH HitBTC 0.002948 0.002507 0.002984 0.002395 +17.59% 384.47K 04:49:19  

FunFair

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  FUN/BTC Bittrex 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 3.67% 28.93M 04:49:02  
  FUN/ETH Bittrex 0.000063 0.000064 0.000068 0.000059 0.00% 4.14M 04:49:09  

Bancor

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BNT/BTC HitBTC 0.000307 0.000334 0.000342 0.000286 0.00% 104.55K 04:49:17  
  BNT/BTC Bittrex 0.000316 0.000325 0.000338 0.000308 0.00% 78.68K 04:49:01  
  BNT/USD Liqui 1.899532 1.962918 1.988973 1.864035 -3.23% 27.95K 04:49:14  
  BNT/ETH Bittrex 0.006660 0.006823 0.006873 0.006660 -2.39% 19.61K 04:49:02  
  BNT/ETH Binance 0.006556 0.006850 0.006991 0.006556 -4.29% 15.96K 04:49:29  

Factom

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  FCT/BTC Poloniex 0.002494 0.002576 0.002640 0.002484 0.00% 22.04K 04:49:22  
  FCT/BTC Bittrex 0.002495 0.002558 0.002609 0.002495 0.00% 14.78K 04:48:54  

Basic Attention Token

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BAT/BTC Bittrex 0.000023 0.000024 0.000024 0.000023 0.00% 3.99M 04:48:52  
  BAT/BTC Liqui 0.000023 0.000024 0.000024 0.000023 0.00% 3.93M 04:49:26  
  BAT/ETH Liqui 0.000493 0.000486 0.000501 0.000465 0.00% 599.39K 04:49:29  
  BAT/USD Liqui 0.14009 0.14336 0.14604 0.13312 -2.29% 485.75K 04:49:28  
  BAT/ETH Bittrex 0.000503 0.000479 0.000503 0.000471 0.00% 251.82K 04:49:07  

Komodo

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  KMD/BTC Bittrex 0.000287 0.000298 0.000318 0.000270 0.00% 761.55K 04:48:54  

Ark

(0.03%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ARK/BTC Bittrex 0.000419 0.000444 0.000462 0.000410 0.00% 442.82K 04:48:50  

NAV Coin

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  NAV/BTC Bittrex 0.000131 0.000134 0.000141 0.000129 0.00% 810.42K 04:49:08  
  NAV/BTC Poloniex 0.000132 0.000133 0.000142 0.000130 0.00% 273.96K 04:49:24  

Ubiq

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  UBQ/BTC Bittrex 0.000226 0.000223 0.000246 0.000215 0.00% 476.03K 04:49:29  

Steem

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  STEEM/BTC Bittrex 0.000157 0.000161 0.000167 0.000153 0.00% 478.07K 04:49:24  
  STEEM/BTC Poloniex 0.000158 0.000161 0.000169 0.000154 0.00% 333.52K 04:49:19  

Augur

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  REP/BTC Poloniex 0.002801 0.002827 0.002899 0.002728 0.00% 8.83K 04:49:22  
  REP/BTC Bittrex 0.002766 0.002830 0.002892 0.002740 0.00% 5.17K 04:49:04  
  REP/BTC Kraken 0.002750 0.002810 0.002890 0.002744 0.00% 4.88K 04:49:24  
  REP/USD Poloniex 16.5916 16.8062 16.9674 15.9710 -1.28% 3.77K 04:49:24  
  REP/USD Liqui 16.58506 16.82661 16.91794 16.03989 -1.44% 3.48K 04:49:28  
  REP/EUR Kraken 14.2060 14.2400 14.4850 13.9000 -0.24% 2.99K 04:49:24  

SingularDTV

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  SNGLS/BTC Bittrex 0.000022 0.000023 0.000024 0.000021 0.00% 473.94K 04:49:01  
  SNGLS/BTC Liqui 0.000022 0.000023 0.000023 0.000022 0.00% 381.62K 04:49:27  
  SNGLS/ETH Liqui 0.000458 0.000473 0.000480 0.000456 0.00% 287.88K 04:49:27  
  SNGLS/USD Liqui 0.12943 0.13888 0.14043 0.12802 -6.80% 201.50K 04:49:14  
  SNGLS/ETH Bittrex 0.000460 0.000473 0.000479 0.000455 0.00% 135.41K 04:49:03  

Gas

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  GAS/BTC Binance 0.003217 0.003471 0.003605 0.002853 -7.32% 31.81K 04:49:26  

DECENT

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  DCT/BTC Bittrex 0.000089 0.000076 0.000114 0.000075 0.00% 1.36M 04:49:03  
  DCT/BTC HitBTC 0.000087 0.000079 0.000100 0.000062 0.00% 10.15K 04:49:18  

Siacoin

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  SC/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -27.00% 139.88M 04:48:46  
  SC/BTC Poloniex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -37.00% 114.41M 04:49:14  
  SC/ETH Bittrex 0.000013 0.000013 0.000013 0.000012 0.00% 9.25M 04:48:46  

Iconomi

(0.02%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ICN/BTC Kraken 0.000195 0.000197 0.000200 0.000181 0.00% 167.81K 04:49:22  
  ICN/ETH Kraken 0.004070 0.003996 0.004183 0.003849 0.00% 165.93K 04:49:24  
  ICN/ETH Liqui 0.004109 0.003936 0.004114 0.003900 +4.39% 84.25K 04:49:27  
  ICN/BTC Liqui 0.000195 0.000194 0.000199 0.000185 0.00% 76.39K 04:49:29  
  ICN/USD Liqui 1.16672 1.15490 1.16672 1.11603 +1.02% 71.04K 04:49:27  
  ICN/ETH Binance 0.004070 0.003840 0.004500 0.003821 +5.99% 10.34K 04:49:23  

Melon

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  MLN/USD Liqui 57.67122 61.37159 61.69401 55.62418 -6.03% 1.30K 04:49:14  

MobileGo

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  MGO/BTC Liqui 0.000073 0.000070 0.000080 0.000070 0.00% 420.81K 04:49:26  
  MGO/ETH Liqui 0.001532 0.001435 0.001659 0.001428 0.00% 249.24K 04:49:29  
  MGO/USD Liqui 0.434342 0.422252 0.473671 0.402912 +2.86% 235.44K 04:49:14  

TokenCard

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  TKN/BTC Bittrex 0.000209 0.000206 0.000259 0.000201 0.00% 208.90K 04:48:51  
  TKN/ETH Bittrex 0.004383 0.004255 0.005160 0.004115 +3.01% 24.53K 04:49:07  
  TKN/USD Liqui 1.22650 1.23534 1.44393 0.87408 -0.72% 23.20K 04:49:13  

Wings

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  WINGS/BTC Bittrex 0.000070 0.000074 0.000075 0.000068 0.00% 221.37K 04:49:04  
  WINGS/USD Liqui 0.42155 0.43302 0.43998 0.40150 -2.65% 163.98K 04:49:13  

Edgeless

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  EDG/BTC Bittrex 0.000070 0.000074 0.000076 0.000067 0.00% 335.51K 04:49:00  
  EDG/BTC Liqui 0.000072 0.000074 0.000075 0.000068 0.00% 273.84K 04:49:29  
  EDG/ETH Liqui 0.001505 0.001509 0.001541 0.001465 0.00% 248.49K 04:49:27  
  EDG/USD Liqui 0.427055 0.446152 0.449190 0.412877 -4.28% 186.70K 04:49:14  

Storj

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  STORJ/BTC Bittrex 0.000054 0.000056 0.000058 0.000051 0.00% 373.50K 04:48:52  
  STORJ/USD Liqui 0.32763 0.33646 0.34290 0.30245 -2.62% 83.14K 04:49:14  
  STORJ/ETH Bittrex 0.001179 0.001142 0.001245 0.001058 0.00% 69.79K 04:49:08  

FirstBlood

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  1ST/BTC Bittrex 0.000043 0.000049 0.000050 0.000042 0.00% 444.87K 04:49:01  
  1ST/USD Liqui 0.259177 0.289905 0.292651 0.253826 -10.60% 285.18K 04:49:14  

Ardor

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ARDR/BTC Bittrex 0.000034 0.000034 0.000035 0.000033 0.00% 1.65M 04:49:06  
  ARDR/BTC Poloniex 0.000034 0.000034 0.000035 0.000033 0.00% 454.28K 04:49:24  

Decred

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  DCR/BTC Bittrex 0.004100 0.004330 0.004454 0.004000 -5.31% 12.59K 04:49:00  
  DCR/BTC Poloniex 0.004150 0.004401 0.004413 0.004000 -5.70% 9.12K 04:49:23  

Cofound.it

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  CFI/BTC Bittrex 0.000012 0.000012 0.000014 0.000011 0.00% 2.23M 04:49:03  
  CFI/USD Liqui 0.075263 0.074866 0.075889 0.068541 +0.53% 444.72K 04:49:14  
  CFI/ETH Bittrex 0.000264 0.000250 0.000282 0.000222 0.00% 266.60K 04:49:07  

Stox

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  STX/BTC Liqui 0.000073 0.000076 0.000078 0.000073 0.00% 338.42K 04:49:26  
  STX/ETH Liqui 0.001537 0.001549 0.001595 0.001501 0.00% 311.71K 04:49:26  
  STX/USD Liqui 0.43761 0.45501 0.46214 0.43000 -3.82% 237.81K 04:49:13  

Tierion

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  TNT/ETH Liqui 0.000162 0.000159 0.000172 0.000151 0.00% 3.40M 04:49:26  
  TNT/USD Liqui 0.04604 0.04729 0.05036 0.04255 -2.66% 1.48M 04:49:12  
  TNT/BTC Liqui 0.000008 0.000008 0.000009 0.000007 0.00% 895.46K 04:49:26  

PIVX

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  PIVX/BTC Bittrex 0.000538 0.000570 0.000586 0.000536 0.00% 78.85K 04:48:54  

Aragon

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  ANT/BTC Bittrex 0.000256 0.000253 0.000280 0.000235 0.00% 81.88K 04:49:05  
  ANT/ETH Bittrex 0.005526 0.005205 0.005666 0.004950 +6.17% 67.29K 04:49:08  
  ANT/USD Liqui 1.568991 1.518676 1.593447 1.460946 +3.31% 51.98K 04:49:14  

Nexus

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  NXS/BTC Bittrex 0.000186 0.000180 0.000196 0.000174 0.00% 513.41K 04:48:50  

Byteball Bytes

(0.01%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  GBYTE/BTC Bittrex 0.030200 0.031643 0.034994 0.029250 -4.56% 1.19K 04:48:54  

VeriCoin

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  VRC/BTC Bittrex 0.000053 0.000060 0.000062 0.000052 0.00% 201.45K 04:49:10  
  VRC/BTC Poloniex 0.000051 0.000060 0.000062 0.000051 0.00% 126.60K 04:49:25  

Emercoin

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  EMC/BTC Bittrex 0.000075 0.000081 0.000084 0.000072 0.00% 67.65K 04:49:09  

DigixDAO

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  DGD/BTC Bittrex 0.009770 0.010166 0.010350 0.009750 -3.90% 0.67K 04:49:07  
  DGD/USD Liqui 59.336742 62.667957 63.663876 58.303234 -5.32% 0.42K 04:49:14  
  DGD/ETH Bittrex 0.207700 0.208469 0.216709 0.197979 -0.37% 0.37K 04:49:08  

Blocknet

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BLOCK/BTC Bittrex 0.003550 0.004047 0.004120 0.003410 -12.28% 5.25K 04:48:56  

BitcoinDark

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BTCD/BTC Bittrex 0.012801 0.014155 0.016000 0.012800 -9.56% 0.71K 04:49:09  
  BTCD/BTC Poloniex 0.013375 0.014526 0.014800 0.012649 -7.92% 0.46K 04:49:25  

Bytom

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  BTM/ETH Binance 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 04:49:27  

Particl

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  PART/BTC Bittrex 0.001110 0.001116 0.001298 0.001020 0.00% 25.00K 04:49:01  

iExec RLC

(0%)
  名稱 交易所 最新 開市價 漲跌幅% 成交量 時間
  RLC/BTC Bittrex 0.000079 0.000078 0.000079 0.000072 0.00% 198.82K 04:49:07  
  RLC/USD Liqui 0.465341 0.463415 0.466996 0.435225 +0.42% 65.07K 04:49:14  
通過 Google註冊
通過電子郵件註冊