x
最新消息
0

新股上市日曆

立即登入 / 免費註冊以保存您的個人設置。
篩選器
2018-03-20 - 2018-04-20
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
新股上市 公司 交易所 上市市值 上市股價 最新
新股上市 公司 交易所 上市市值 上市股價 最新
2018年3月22日 DropBox Inc (DBX) NASDAQ 648.0M 18.00-20.00 -
2018年3月22日 PolyPid Ltd (POLY) NASDAQ 80.0M 21.00-24.00 -
2018年3月22日 Sunlands Online Education Group (STG) 紐約證交所 175.5M 11.50-13.50 -
2018年3月26日 Greentree Hospitality Group Ltd. (GHG) 紐約證交所 349.2M 16.00-18.00 -
2018年3月26日 China Xinhua Education Group Ltd (2779) 香港 147.6M 3.69 -
2018年3月28日 IBEX Holdings Ltd (IBEX) NASDAQ 14.00-16.00 -
2018年3月28日 IQIYI Inc (IQ) NASDAQ 17.00-19.00 -
2018年3月28日 Unum Therapeutics Inc (UNUM) NASDAQ 12.00-14.00 -
2018年3月28日 Universe Printshop Holdings Ltd (8448) 香港 5.4M 0.20-0.24 -
2018年3月28日 Most Kwai Chung Limited (1716) 香港 8.1M 1.00-1.20 -
2018年3月28日 Stream Ideas Group Limited (8401) 香港 6.5M 1.00-1.30 -
2018年3月28日 Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited (2116) 香港 15.0M 1.00-1.25 -
2018年3月29日 Homology Medicines Inc (FIXX) NASDAQ 14.00-16.00 -
2018年3月29日 Grand Brilliance Group Holdings Limited (8372) 香港 5.9M 0.30-0.35 -
2018年3月29日 Wang Yang Holdings Limited (1735) 香港 9.9M 1.50 -
2018年4月3日 Spotify (SPOT) 紐約證交所 - -
通過 Google註冊
通過電子郵件註冊