MSCI All-Country World Equity Index (MIWD00000PUS)

全球指數
620.03
+3.94(+0.64%)
  • 開市:
    616.42
  • 全日波幅:
    612.85 - 620.94
  • 52週波幅:
    538.38 - 724.49

MSCI AC World Equity綜觀

收盤價
616.09
成交量
0
全日波幅
612.85-620.94
開市
616.42
平均成交量(3個月)
-
52週波幅
538.38-724.49
1年升跌率
-12.17%
你對 MSCI AC World Equity 的觀點如何?
請即投票,然後查閱社區投票結果!

技術總結

種類
日線
周線
月線
移動平均線賣出強力賣出買入
技術指標強力賣出強力賣出賣出
總結強力賣出強力賣出中立