USD/DOP - 美元 多明尼加比索

實時外匯報價
54.850
+0.250(+0.46%)
 • 收盤價:
  54.6
 • 買入價/賣出價:
  54.610/55.090
 • 全日波幅:
  54.760 - 54.850
 • 種類:貨幣
 • 組別:非主要貨幣
 • 基本貨幣:美元
 • 第二貨幣:多明尼加比索

USD/DOP綜觀

收盤價
54.6
買價
54.61
全日波幅
54.76-54.85
開市
54.6
賣價
55.09
52週波幅
52.765-57.19
1年升跌率
-0.04%
你對 USD/DOP 的觀點如何?
請即投票,然後查閱社區投票結果!

技術總結

種類
5分鐘
15分鐘
每小時
日線
月線
移動平均線中立中立賣出賣出中立
技術指標買入買入買入強力賣出中立
總結中立中立中立強力賣出中立
形態
時間範圍
可靠度
蠟燭前
蠟燭時間
型成形態
Tri Star Bullish1H
102023年3月22日 20:00
Tri Star Bullish30
122023年3月22日 20:00
Engulfing Bearish1M
132022年2月
Tri Star Bearish30
132023年3月22日 19:30
Tri Star Bullish15
132023年3月22日 20:15

央行

當前利率5.00%
主席Jerome H. Powell
當前利率3.00%
主席Héctor Valdez Albizu

貨幣探索