Taiwan Non-Finance (TIWI)

台灣
13,350.96
0.00(0.00%)
  • 開市:
    13,177.10
  • 全日波幅:
    13,177.10 - 13,350.96
  • 52週波幅:
    10,770.15 - 15,853.26

Taiwan Non-Finance綜觀

收盤價
12,830.32
成交量
0
全日波幅
13,177.1-13,350.96
開市
13,177.1
平均成交量(3個月)
2,262,773,573
52週波幅
10,770.15-15,853.26
1年升跌率
-12.66%
你對 Taiwan Non-Finance 的觀點如何?
請即投票,然後查閱社區投票結果!

最活躍股票

最新
前期
48.8045.9548.8047.500.00%0
52.0047.7052.2048.000.00%0
543.00503.00543.00534.000.00%0
98.1098.1099.7098.000.00%0
16.6515.8516.6516.100.00%0

第一贏家

最新
升跌幅
升跌率%
36.950.000.00%
42.950.000.00%
18.050.000.00%
23.400.000.00%
11.000.000.00%

第一輸家

最新
升跌幅
升跌率%
199.00-1.00-0.50%
36.950.000.00%
42.950.000.00%
18.050.000.00%
45.800.000.00%

技術總結

種類
日線
周線
月線
移動平均線強力買入強力買入強力買入
技術指標強力買入強力買入賣出
總結強力買入強力買入中立