BSE Domestic Company (DCIBT)

博茨瓦納
7,232.59
0.00(0.00%)
  • 開市:
    7,232.59
  • 全日波幅:
    7,232.59 - 7,232.59
  • 52週波幅:
    6,589.18 - 7,249.02

BSE Domestic Company綜觀

收盤價
7,232.59
成交量
0
全日波幅
7,232.59-7,232.59
開市
7,232.59
平均成交量(3個月)
-
52週波幅
6,589.18-7,249.02
1年升跌率
9.83%
你對 BSE Domestic Company 的觀點如何?
今日已經收市。投票只可在開市期間進行。

最活躍股票

最新
前期
3.273.273.273.270.00%118.24K
2.702.702.702.700.00%95K
9.489.489.489.480.00%50.1K
0.530.600.530.53-11.67%44.29K
1.031.031.031.030.00%34.45K

漲幅排行

最新
升跌幅
升跌率%
17.43+0.02+0.11%
7.450.000.00%
10.43-0.000.00%
2.65-0.000.00%
2.19-0.000.00%

跌幅排行

最新
升跌幅
升跌率%
0.53-0.07-11.67%
1.90-0.08-4.04%
1.85-0.04-2.12%
7.450.000.00%
2.65-0.000.00%

技術總結

種類
日線
周線
月線
移動平均線強力買入強力買入買入
技術指標買入強力買入買入
總結強力買入強力買入買入