NOK/IDR - 挪威克朗 印尼盾

實時外匯報價
1,417.80
-24.84(-1.72%)
  • 收盤價:
    1,442.64
  • 買入價/賣出價:
    1,417.57/1,418.04
  • 全日波幅:
    1,411.75 - 1,442.64
  • 種類:貨幣
  • 組別:非主要貨幣交叉盤
  • 基本貨幣:挪威克朗
  • 第二貨幣:印尼盾

NOK/IDR歷史數據

時間範圍:
每天
2022-08-25 - 2022-09-25
1,417.801,443.781,445.961,411.75-1.79%
1,443.591,446.131,459.671,439.00-0.17%
1,446.011,449.671,462.031,442.34-0.24%
1,449.501,467.481,471.081,446.29-1.21%
1,467.301,467.531,469.261,449.24+0.06%
1,466.431,462.471,469.641,454.15+0.27%
1,462.461,477.801,477.801,462.36-1.03%
1,477.611,468.851,483.471,466.88+0.59%
1,469.011,508.031,513.171,466.16-2.59%
1,507.991,501.131,517.281,494.93+0.83%
1,495.561,485.721,506.721,484.49+0.67%
1,485.681,489.661,494.201,472.22-0.27%
1,489.681,482.001,498.181,473.23+0.51%
1,482.171,498.371,503.901,480.35-1.07%
1,498.211,480.451,499.581,480.07+0.79%
1,486.401,481.041,498.751,480.67+0.36%
1,481.131,490.331,490.331,476.48-0.62%
1,490.441,512.101,522.501,488.60-1.23%
1,509.071,528.121,531.411,508.71-1.10%
1,525.861,521.141,532.801,506.23+0.61%
1,516.561,533.781,549.341,515.14-1.08%
1,533.081,531.771,543.311,512.28+0.07%
最高: 1,549.34最低: 1,411.75差價: 137.60平均: 1,481.89升跌(%): -7.45
你對 NOK/IDR 的觀點如何?
今日已經收市。投票只可在開市期間進行。

貨幣探索