CNY/PKR - 人民幣 巴基斯坦盧比

實時外匯報價
36.93
0.00(0.00%)
 • 收盤價:
  36.93
 • 買入價/賣出價:
  36.85/37.00
 • 全日波幅:
  34.17 - 36.93
 • 種類:貨幣
 • 組別:非主要貨幣交叉盤
 • 基本貨幣:人民幣
 • 第二貨幣:巴基斯坦盧比

CNY/PKR綜觀

收盤價
36.93
買價
36.85
全日波幅
34.17-36.93
開市
36.93
賣價
37
52週波幅
27.3-36.93
1年升跌率
33.25%
你對 CNY/PKR 的觀點如何?
今日已經收市。投票只可在開市期間進行。

技術總結

種類
5分鐘
15分鐘
每小時
日線
月線
移動平均線買入買入買入強力買入強力買入
技術指標買入買入強力買入買入強力買入
總結買入買入強力買入強力買入強力買入
形態
時間範圍
可靠度
蠟燭前
蠟燭時間
型成形態
Dragon Fly Doji Bearish5H
42023年1月27日 07:00
Tri Star Bearish1H
52023年1月27日 20:00
Tri Star Bearish30
52023年1月27日 20:30
Doji Star Bearish5H
52023年1月27日 02:00
Tri Star Bullish15
52023年1月27日 20:45

央行

當前利率3.65%
主席易纲 (Yi Gang)
當前利率7.50%
主席Mr. Yaseen Anwar

貨幣探索