x
最新消息
0

行家版

社交交易 - 領導帳號即時實況

排名帳號名稱樂觀程度%最大連續虧損週數淨盈虧%絕對收益盈利
1Anubis 0.00% 0% 194$0 +0%
2Ahamad Doza Chowdhury 76.38% 100% 206-$59 -5%
3Basyo 80.63% 100% 268-$22,421 -14%
4Faizan Memon 76.55% 64% 239-$416 -15%
5fidan 45.45% 100% 256-3,917 -31%
6Much Solichuddin 72.38% 100% 231-$3,358 -39%
7eslam nassr 48.72% 99% 199-$100 -40%
8ulitin andrey 56.67% 49% 214-$2,081 -41%
9kazinasim 89.47% 100% 253-$562 -41%
10jason_X 37.32% 99% 290-$3,435 -42%

板塊

最佳会员

排名用戶名稱樂觀程度%盈虧%
1Lawrence Chau50%57.31%
2Ka Chun Luk100%22.48%
3Dora Kuo100%18.53%
4Yuki no100%18.18%
5JHENG LUN CHEN100%15.64%
6AL VL50%15.05%
7Guangbib Wang64.29%14.27%
8crystal huang60%11.69%
9Fai Marbles50%10.95%
10Kowhon Liu100%9.98%

顶级单个被选观点

排名用戶名稱工具盈虧%
1Lawrence ChauBTC/USD - 比特币 美元61.36%
2crystal huangCBOE Volatility In...22.91%
3Ka Chun Luk236922.48%
4Dora Kuo新華富時A50指數期貨18.53%
5Yuki no070518.18%
6AL VL新华富时A50指数15.78%
7Vittorio PoonInvesting.com 意大利 ...10.87%
8Guangbib WangWTI 原油期貨9.37%
9Chu Edward23289.06%
10Alfred Chan香港恒生指数8.73%

最活跃被选人

排名用戶名稱總計盈虧%
1Chaisi Ow14-153.42%
2Guangbib Wang1414.27%
3Fai Marbles810.95%
4交叉 葉61.56%
5chung hang wong6-10.43%
6crystal huang511.69%
7Star Jason4-5.71%
8chin pang lau4-1.02%
9奉德 連3-12.2%
10KH Hui3-4.38%