x
最新消息
0

最活躍之選

排名用戶名稱開市收市總計樂觀程度%盈虧%
1Guangbib Wang0141464.29%14.27%
2chung hang wong06650%-10.43%
3crystal huang05560%11.69%
4交叉 葉05560%4.1%
5chin pang lau04475%-1.02%
6Lawrence Leung03333.33%1.89%
7Star Jason2130%-0.6%
8Kenji Tsai0330%-5.89%
9Ian Yu03366.67%0.56%
10KH Hui0330%-4.38%
11榮 樹03333.33%-3.71%
12Vittorio Poon03333.33%6.26%
13brian wan022100%8.56%
14Lokhei Wong02250%2.05%
15勤學 廖022100%7.13%
16Tsui Eric02250%-0.97%
17Hoi Cheang0220%-1.86%
18wai sing leung02250%2.65%
19JHENG LUN CHEN022100%15.64%
20倫 阿022100%8.41%
21成崗 張02250%-7.3%
22Shing Man Tse022100%8.64%
23君在 水中央02250%7.17%
24Qiao Chen02250%0.29%
25李 白02250%-2.92%
26AL VL02250%15.05%
27鳴傑 楊0220%-31.74%
28Kwong Yuet wai02250%1.34%
29Gary hu02250%-0.7%
30菇 古02250%-0.87%
31lost man022100%7.34%
32Kowhon Liu022100%7.86%
33多啦 小02250%0.34%
34Bonnie Pang02250%-28.28%
35Tony Lam02250%-0.33%
36Edward Mak02250%-1.29%
37HS P0220%-1.67%
38Man Tung Lam0110%-3.93%
39Kai Chak Lam0110%-6.97%
40Chunyu Chow011100%0.82%
41miller zhong011100%2.07%
42Seven Chen0110%-1.72%
43Jerry Tam0110%-5.37%
44秉浩 王011100%1%
45泽宋 何泽宋0110%-4.43%
46Lau Ka Wai0110%-2.6%
47信元 王0110%-2.99%
48Qinghui Liao011100%3.93%
49Dora Kuo011100%18.53%
50kakit tsui011100%0.34%