DAX Technology Price (CXKHX)

Xetra
1,121.13
0.00(0.00%)
  • 開市:
    1,121.13
  • 全日波幅:
    1,121.13 - 1,121.13
  • 52週波幅:
    783.04 - 1,414.97

DAX Technology Price綜觀

收盤價
1,145.08
成交量
0
全日波幅
1,121.13-1,121.13
開市
1,121.13
平均成交量(3個月)
-
52週波幅
783.04-1,414.97
1年升跌率
-19.37%
你對 DAX Technology Price 的觀點如何?
請即投票,然後查閱社區投票結果!

最活躍股票

最新
前期
Infineonderived
30.83531.30531.20330.703-1.50%871.31K
Aixtron SEderived
30.4931.3231.1030.125-2.65%244.71K
57.7062.4060.4057.10-7.53%35.55K
21.0521.3021.2020.85-1.17%34.76K
16.6916.7016.7316.57-0.06%21.12K

第一贏家

最新
升跌幅
升跌率%
0.201+0.007+3.61%
25.80+0.20+0.78%
4.820.000.00%
59.200.000.00%
8.650.000.00%

第一輸家

最新
升跌幅
升跌率%
57.70-4.700-7.53%
76.75-2.700-3.40%
Aixtron SEderived
30.33-0.990-3.16%
6.49-0.17-2.55%
18.75-0.40-2.09%

技術總結

種類
日線
周線
月線
移動平均線買入強力買入強力買入
技術指標買入強力買入賣出
總結買入強力買入中立