TotalEnergies SE ADR (TTEN)

1,065.49
+10.38(+0.98%)
  • 成交量:
    1,908
  • 買入價/賣出價:
    0.00/0.00
  • 全日波幅:
    1,060.77 - 1,065.49
高股息收益率

股息收益率顯示每投資一美元,公司每年會支付其股東支付多少股息。此指標反映股票資本收益之外,投資者還能獲得多少收益。

TotalEnergies DRC歷史數據

時間範圍:
每天
2022-12-14 - 2023-04-01
1,065.491,060.771,065.491,060.771.91K+0.98%
1,065.491,060.771,065.491,060.771.91K+0.98%
1,055.111,060.191,060.191,055.113.44K+0.60%
1,055.111,060.191,060.191,055.113.44K+0.60%
1,048.801,048.801,048.801,048.803.98K-1.35%
1,048.801,048.801,048.801,048.803.98K-1.35%
1,063.151,063.151,063.151,063.151.69K-4.99%
1,063.151,063.151,063.151,063.151.69K-4.99%
1,118.991,118.991,118.991,118.991.44K+0.56%
1,118.991,118.991,118.991,118.991.44K+0.56%
1,112.751,112.751,112.751,112.750.61K-2.39%
1,112.751,112.751,112.751,112.750.61K-2.39%
1,139.961,139.961,139.961,139.960.43K+0.73%
1,139.961,139.961,139.961,139.960.43K+0.73%
1,131.721,131.721,131.721,131.720.95K-2.02%
1,131.721,131.721,131.721,131.720.95K-2.02%
1,155.051,155.051,155.051,155.050.41K+1.37%
1,139.441,139.441,139.441,139.440.45K-4.89%
1,198.071,198.071,198.071,198.071.88K+0.45%
1,192.741,192.741,192.741,192.740.06K0.00%
1,192.741,192.261,192.741,192.262.86K-1.02%
1,205.001,205.001,205.001,205.000.59K-0.68%
1,213.231,213.231,213.231,213.230.79K+0.13%
1,211.631,211.631,211.631,211.630.40K+2.51%
1,182.011,182.011,182.011,182.011.54K+0.09%
1,180.901,191.221,191.221,178.000.34K-4.45%
1,235.861,235.861,235.861,235.866.00K+1.06%
1,222.871,222.871,222.871,222.870.81K-0.60%
1,230.271,230.271,230.271,230.273.10K+1.30%
1,214.511,214.511,214.511,214.510.62K+13.99%
最高: 1,235.86最低: 1,048.80差價: 187.06平均: 1,141.54升跌(%): -7.75