TietoEVRY Corp (TIETOs)

261.80
+4.20(+1.63%)
  • 成交量:
    1
  • 買入價/賣出價:
    0.00/0.00
  • 全日波幅:
    261.80 - 261.80
高股息收益率

股息收益率顯示每投資一美元,公司每年會支付其股東支付多少股息。此指標反映股票資本收益之外,投資者還能獲得多少收益。

TietoEVRY Corp歷史數據

時間範圍:
每天
2022-09-05 - 2022-10-04
261.80261.80261.80261.80+5.74%
247.60247.60247.60247.60-1.13%
250.44250.44250.44250.44+1.56%
246.60246.60246.60246.60-0.80%
248.60248.60248.60248.60-1.19%
251.60251.60251.60251.60+0.88%
249.40249.40249.40249.40+1.05%
246.80246.80246.80246.80-6.23%
263.20263.20263.20263.20-0.60%
264.80264.80264.80264.80-2.00%
270.20270.20270.20270.20+1.96%
265.00265.00265.00265.00-4.81%
278.40278.40278.40278.40-1.00%
281.20281.20281.20281.20+0.57%
279.60279.60279.60279.60+0.43%
278.40278.40278.40278.40+0.36%
277.40277.40277.40277.40+0.63%
275.66275.66275.66275.66-0.27%
276.40276.40276.40276.40+1.87%
271.32271.32271.32271.32+0.52%
269.91269.91269.91269.91-1.32%
最高: 281.20最低: 246.60差價: 34.60平均: 264.49升跌(%): -4.28