Smurfit Kappa Group PLC (SKGl)

2,968.0
+26.0(+0.88%)
  • 成交量:
    5,600
  • 買入價/賣出價:
    2,960.0/2,972.0
  • 全日波幅:
    2,954.0 - 2,978.0
高股息收益率

股息收益率顯示每投資一美元,公司每年會支付其股東支付多少股息。此指標反映股票資本收益之外,投資者還能獲得多少收益。

Smurfit Kappa Group PLC BATS歷史數據

時間範圍:
每天
2023-04-28 - 2023-05-28
2,968.02,974.02,978.02,954.05.60K+0.88%
2,942.02,962.02,962.02,916.07.93K-0.47%
2,956.03,004.03,014.02,944.017.68K-2.76%
3,040.03,014.03,051.03,012.013.51K+1.60%
2,992.02,994.02,994.02,964.04.26K-0.27%
3,000.02,978.03,008.02,974.013.53K+0.94%
2,972.02,974.03,006.02,944.011.13K+0.81%
2,948.03,020.03,036.02,936.020.92K-1.63%
2,997.02,977.03,028.02,977.015.23K+0.77%
2,974.03,002.03,018.02,966.08.72K-0.07%
2,976.03,010.03,016.02,968.029.00K-1.98%
3,036.02,924.03,036.02,914.035.08K+4.12%
2,916.02,932.02,950.02,900.010.67K-0.58%
2,933.02,948.02,968.02,926.011.86K-0.10%
2,936.02,894.02,936.02,894.014.88K+1.45%
2,894.02,910.02,934.02,886.015.33K-1.63%
2,942.02,914.02,954.02,910.026.16K+1.17%
2,908.02,958.02,958.02,906.016.35K-1.19%
2,943.02,900.02,946.02,890.031.58K+3.41%
最高: 3,051.0最低: 2,886.0差價: 165.0平均: 2,961.7升跌(%): 4.3