Samty Co Ltd (3244)

東京
2,156.0
+15.0(+0.70%)
  • 成交量:
    114,900
  • 買入價/賣出價:
    2,155.0/2,157.0
  • 全日波幅:
    2,133.0 - 2,157.0
高股息收益率

股息收益率顯示每投資一美元,公司每年會支付其股東支付多少股息。此指標反映股票資本收益之外,投資者還能獲得多少收益。

Samty Co Ltd歷史數據

時間範圍:
每天
2023-05-08 - 2023-06-03
2,156.02,139.02,157.02,133.0114.90K+0.70%
2,141.02,129.02,160.02,121.0182.10K+0.47%
2,131.02,134.02,136.02,117.0197.90K-0.05%
2,132.02,131.02,142.02,119.0252.10K-1.84%
2,172.02,172.02,183.02,163.0465.90K+0.42%
2,163.02,173.02,179.02,161.0155.90K-0.51%
2,174.02,181.02,186.02,169.0141.60K-0.28%
2,180.02,198.02,204.02,176.0135.80K-0.86%
2,199.02,216.02,223.02,190.0144.00K-0.90%
2,219.02,213.02,224.02,209.0125.50K+0.73%
2,203.02,208.02,211.02,195.0107.70K-0.05%
2,204.02,226.02,226.02,199.0171.20K-0.50%
2,215.02,220.02,224.02,210.085.80K-0.14%
2,218.02,208.02,226.02,201.0118.50K+0.59%
2,205.02,214.02,219.02,199.0133.40K-0.05%
2,206.02,194.02,209.02,186.0145.80K+0.32%
2,199.02,214.02,215.02,196.0115.10K-0.72%
2,215.02,231.02,231.02,206.0127.70K-0.58%
2,228.02,220.02,231.02,214.0124.10K+0.63%
2,214.02,205.02,225.02,203.0125.10K+0.41%
最高: 2,231.0最低: 2,117.0差價: 114.0平均: 2,188.7升跌(%): -2.2