Reckitt Benckiser Group PLC (RKT)

6,308.0
+28.0(+0.45%)
  • 成交量:
    985,433
  • 買入價/賣出價:
    6,000.0/6,450.0
  • 全日波幅:
    6,248.0 - 6,308.0
高股息收益率

股息收益率顯示每投資一美元,公司每年會支付其股東支付多少股息。此指標反映股票資本收益之外,投資者還能獲得多少收益。

Reckitt Benckiser Group PLC歷史數據

時間範圍:
每天
2023-05-03 - 2023-06-03
6,308.06,276.06,308.06,248.0985.43K+0.45%
6,280.06,242.06,298.86,236.01.01M+0.54%
6,246.06,270.06,364.06,228.02.51M-0.70%
6,290.06,418.06,418.06,270.01.03M-1.96%
6,416.06,344.06,424.06,338.0909.43K+0.85%
6,362.06,380.06,398.06,320.0683.92K-0.38%
6,386.06,400.06,424.06,340.01.19M-1.15%
6,460.06,508.06,530.06,452.0553.80K-0.98%
6,524.06,526.06,552.06,494.01.01M+0.34%
6,502.06,498.06,534.06,480.0933.00K-0.09%
6,508.06,484.06,540.06,482.04.04M+0.49%
6,476.06,558.06,566.06,470.02.03M-1.43%
6,570.06,472.06,570.06,466.01.18M+0.92%
6,510.06,500.06,540.06,498.02.18M+0.31%
6,490.06,442.06,524.06,438.01.61M+0.56%
6,454.06,406.06,456.06,406.0978.65K+0.78%
6,404.06,450.06,450.06,374.0969.09K-0.99%
6,468.06,452.06,488.06,406.02.11M+0.53%
6,434.06,508.06,526.06,394.01.13M-0.71%
6,480.06,418.06,508.06,392.01.03M0.00%
6,480.06,478.06,516.06,442.03.38M+0.62%
最高: 6,570.0最低: 6,228.0差價: 342.0平均: 6,430.9升跌(%): -2.0