Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY)

5.010
-0.090(-1.76%)
收市後
5.050
+0.039(+0.788%)
- 延遲資料
  • 成交量:
    24,652
  • 買入價/賣出價:
    0.000/0.000
  • 全日波幅:
    5.010 - 5.100

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha歷史數據

時間範圍:
每天
2023-02-21 - 2023-03-20
5.0105.0705.1005.01024.65K-1.76%
5.1005.0605.1004.99041.14K+1.59%
5.0205.0705.0705.02026.97K+0.40%
5.0005.0505.0504.99028.69K-1.48%
5.0755.0205.1504.92017.03K+0.10%
5.0705.1405.1405.04094.67K-7.31%
5.4705.4685.4705.29020.13K+4.29%
5.2455.2005.2805.20043.44K+0.87%
5.2005.1405.2305.08031.97K-0.76%
5.2405.2705.2805.24015.35K-0.19%
5.2505.2005.2505.17022.48K+1.94%
5.1505.1545.1905.10043.32K+0.39%
5.1305.1155.1705.100146.59K-1.72%
5.2205.1805.2805.180105.09K-3.87%
5.4305.3005.4405.30020.52K+3.63%
5.2405.2755.2755.23012.60K+2.44%
5.1155.0325.1405.03238.26K-0.10%
5.1205.0905.1665.03819.36K+3.43%
4.9505.0705.0704.90028.12K-1.98%
最高: 5.470最低: 4.900差價: 0.570平均: 5.160升跌(%): -0.792